ELZAPRO

Dynamické vyvažovanie rotačných častí strojných zariadení

Vyvažovanie telies od 0,1kg do 6000kg, vrátane vystavenia vyvažovacieho protokolu:

  • rotory elektromotorov
  • rotory sekačiek a drvičov
  • rotory ventilátorov a čerpadiel
  • kardaňové hriadele
  • oceľové valce

Meranie chvenia rotačných časti strojov, vibrodiagnostika

  • elektromotorov
  • čerpadiel
  • ventilátorov


 

© Copyright 2008 ELZAPRO