ELZAPRO

Kontakty

Sídlo firmy:
Pavla Horova 12
071 01 MICHALOVCE

Prevádzka v priemyselnom areáli Chemko Strážske:
Priemyselná 720
072 22 STRÁŽSKE

Telefón kancelária: 056 3811 659

e-mail: elzapro@elzapro.sk

Vedenie prevádzky: 0905 672 281

Metrológia: 0905 683 125

Navijáreň: 056 3810 868

Dielňa údržby: 056 3810 750

 

© Copyright 2024 ELZAPRO