ELZAPRO

Kontakty

Sídlo firmy:
Pavla Horova 12
071 01 MICHALOVCE

Prevádzka v priemyselnom areáli Chemko Strážske:
Priemyselná 720
072 22 STRÁŽSKE

Telefón / Fax: +421-56-681 4921

e-mail: elzapro@elzapro.sk

Vedenie prevádzky: 0904 604 680

Metrológia: 0905 683 125

Slaboprúd a EPS: +421-56-681 3863

Dielne: +421-56-681 4922

 

© Copyright 2008 ELZAPRO