ELZAPRO

Revízie a skúšky NN a VN spinačov

VN spínače maloolejové a plynové SF6, NN spínače do 2500A

  • skúšky izolačného stavu
  • skúšky prechodových odporov
  • skúšky spínacích časov
  • skúšky elektrických ovládacích obvodov
  • skúšky tesnení
  • následné opravy všetkých nevýhovujúcich súčastí


 

© Copyright 2008 ELZAPRO