ELZAPRO

Revízie, opravy a skúšky elektrických motorov a transformátorov

  • stredné opravy NN a VN elektromotorov do 5MW
  • generálne opravy NN motorov a rotorových spúšačov do 350kW
  • generálne opravy alternátorov
  • generálne opravy suchých transformátorov do 1600kVA
  • generálne opravy olejových transformátorov do 1600kVA
  • generálne opravy krúžkových elektromotorov vrátane rotora
  • generálne opravy VN elektromotorov a generátorov


 

© Copyright 2008 ELZAPRO