ELZAPRO

Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení na základe oprávnenia podža Vyhlášky 508/2009 Z.z.

V rozsahu napätí do 110kV v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu horžavých plynov a pár a výbuchu výbušnín.

 • východiskové a periodické odborné prehliadky a skúšky EZ
 • východiskové a periodické revízie EZ
 • kusové skúšky rozvádzačov do prostredia bez nebezpečenstva výbuchu
 • skúšky ochranných a pracovných pomôcok (rukavice, manipulačné tyče, skúšačky VN a pod.)
 • skúšky spínačov NN a VN
 • skúšky (aj skúšobný chod) elektromotorov NN a VN
 • skúšky transformátorov NN a VN
 • skúšky kábelov NN a VN aj frekvenciou 0,1Hz
 • elektroiskrové skúšky vežkoplošných izolácií
 • skúšky transformátorových olejov
 • prehliadky a skúšky elektrického prenosného náradia
 • periodické kontroly EPS, revízie a údržba slaboprúdových zariadení


 

© Copyright 2008 ELZAPRO