ELZAPRO

Navíjanie elektromotorov a transformátorov

NN elektromotory do 200kW, transformátory do 1600kVA

Vyhotovenie minimálne v teplotnej triede F, každý kus prechádza skúšobňou, kde absolvuje 60 minútovú skúšku pri nominálnom napätí a 1 minútovú skúšku pri 130% nominálneho napätia a je doložený revíznym nálezom a skúšobným protokolom
  • Motory asynchrónne s kotvou nakrátko
  • Motory asynchrónne s vinutou kotvou
  • Kalové čerpadlá, vrátane revízie
  • Elektromagnety, vrátane zalievaných
  • Transformátory NN a VN do 22kV
  • Jednosmerné motory, dynamá a alternátory


 

© Copyright 2008 ELZAPRO