ELZAPRO

Opravy a montáž ďalších elektrických zariadení

 • elektroinštalácie - svetelné, motorické, MaR
 • osvetlenie interiérové aj exteriérové
 • bleskozvody aktívne a pasívne
 • zariadenia pre zálohovanie v prípade výpadku napájania
 • zariadenia pre kompenzáciu elektrickej siete
 • elektrické a elektronické zariadenia
 • frekvenčné meniče a softštartéry
 • telefónne rozvody a koncové zariadenia EPS
 • pneumatické, elektrické a elektronické meracie a regulačné prístroje
 • pneumatické servopohony a regulácie
 • výroba, oprava a rekonštrukcia NN a VN rozvádzačov
 • opravy a revízie elektrického prenosného náradia a spotrebičov


 

© Copyright 2008 ELZAPRO