ELZAPRO

Metrológia

Kalibrácia pracovných etalónov a pracovných meradiel s náväznosťou na národné etalóny v následujúcich oboroch:

TLAK

 • tlakomery pre rozsah 0 až 60 MPa, triedy presnosti 0,2% a nižšie
 • tlakomery pre absolutný tlak v rozsahu 0 až 170 kPa triedy presnosti 0,2% a nižšie (deformačné tlakomery - podtlak, pretlak, absolutný tlak, stabilizátory tlaku, prevodníky tlaku a tlakovej diferencie, číslicové tlakomery)
 • vysielače tlaku aj absolutného tlaku, tlakovej diferencie s elektronickým vyhodnocovaním triedy presnosti 0,2% a nižšie


TEPLO - TEPLOTA

 • teplomery odporové -30 až 600°C
 • termoelektrické snímače teploty 0 až 1 600°C
 • teplomery tlakomery aj s pneumatickým prenosom 0 až 300°C
 • sklenené teplomery -30 až 200°C


ELEKTRICKÉ VELIČINY

 • elektrické napätie rozsah 0 až 1000V DC, 0 až 750V AC
 • elektrický prúd 0 až 300A DC, 0 až 300A AC
 • elektrický výkon 0 až 150A, 0 až 450V
 • elektrický odpor 0 až 100MΩ
 • meracie prístroje revíznych technikov


VLHKOSŤ

 • relatívna vlhkosť 0 až 100%, pri teplotách -25 až +70°C


 

© Copyright 2008 ELZAPRO