ELZAPRO

Zameriavanie a opravy kábelových trás a porúch

Kábelový merací voz s vybavením:

 • zdroje DC napätia do 100kV
 • zdroj napätia o frekvencii 0,1Hz
 • súprava na dohžadávanie poruchy metódou krokového napätia
 • reflektograf
 • rázový generátor
 • súprava vysielač a prijímač signálu
 • prepažovací zdroj

Opravy VN a NN kábelov

 • opravy plastových kábelov
 • opravy olejových kábelov
 • hybridné kábelové spojky
 • rozbočovanie kábelov
 • rôzne kábelové koncovky


 

© Copyright 2008 ELZAPRO